https://m.facebook.com/nordisk.info/

nordisk-info.de

eri@nordisk-info.de

 

om kontoret / über das Büro


Nordisk Informationspunkt i Sønderjylland blev åbnet ved årsmødet 1997. To år senere blev det til Nordisk Informationskontor i Sønderjylland / Syslesvig. Kontoret er knyttet til både Nordisk Ministerråd og Foreningen Norden.

Nordisk Informationskontor har siden oprettelsen i 1997 udbredt kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold. Dette er sket gennem en række aktiviteter i Flensburg og i grænselandet. Kontoretes lokaler ligger på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, som vi samarbejder med omkring nordiske arrangementer.

____________________________________________

1997 wurde der “Nordische Informationspunkt in Südjütland“ gegründet und zwei Jahre später zum “Nordischen Informationskontor in Südjütland/Südschleswig“ erweitert. Es ist sowohl dem Nordischen Ministerrat als auch dem Foreningen Norden zugeordnet.

Unser Informationsbüro hat seit 1997 Wissen über nordische Kultur und Gesellschaftsthemen verbreitet. Dies geschieht vor allem durch Veranstaltungen in Flensburg und im Grenzland. Das Büro befindet sich in der Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, mit der wir bei Veranstaltungen zu nordischen Themen zusammenarbeiten.

— Im Laufe des Jahres 2017 soll unsere Homepage auch auf Deutsch erscheinen. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. —