Foreningen Norden Sydslesvig

Sydslesvig Lokalafdeling

Nordisk Info

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig samarbejder med Foreningen Norden i Sydslesvig, men er en selvstædnig organisation med egen bestyrelse og egne arbejdsopgaver. Kontorets to ansatte arbejder professionelt med formidlingen af nordisk kultur og det nordiske samarbejde. Nordisk Infos netværk er med til at gøre kontoret til en brobygger mellem grænseregionens kulturliv og Norden.

Nordisk Infos arbejde orienterer sig efter Nordisk Ministerråds vision om et bæredygtigt og integrerende Norden. Dette afspejler sig i kontorets aktiviteter, som har til formål at støtte interessen for aktuelle samfundsemner i Norden. En åben dialog, aktiv deltagelse og udveksling af forskellige perspektiver danner grundlaget for Nordisk Infos arbejde.

Opgaver

Med lokale og regionale kulturarrangementer og konferencer informerer Nordisk Info om nordisk kultur, samfundsforhold i de nordiske lande og det nordiske samarbejde. Nordisk Info går kreative veje ved at forbinde kunst, kultur og bæredygtig udvikling i fagligt kompetente projekter med skoler, kommuner og andre organisationer i Sydslesvig, grænselandet og de nordiske lande.

De tre centrale temaer for Nordisk Info er:

  • Nordiske sprog og sprogforståelse i Norden
  • Børn- og ungdomsperspektiver i Norden
  • Bæredygtig udvikling i Norden

Historie

Nordisk Info er en selvstændig organisation med relation til Nordisk Ministerråd og Foreningen Nordens Forbund. Kontoret blev grundlagt som Nordisk Informationspunkt i Sønderjylland, der blev åbnet ved de Sydslesvigske Årsmøder i 1997. To år senere blev det til Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig. I dag ligger Nordisk Infos lokaler på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Kontoret samarbejder bl.a. med Centralbiblioteket, Foreningen Norden i Sydslesvig og de danske afdelinger i Sønderjylland i forbindelse med nordiske kulturarrangementer.

Læs mere

Logo NISS | Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig